Alzheimer – charakterystyka, objawy, leczenie
Alzheimer – charakterystyka, objawy, leczenie

Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Typowym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które wywołane są zanikiem tkanki mózgowej. W późniejszej fazie choroby pacjent ma problemy z samodzielnym przyjmowaniem posiłków, a czasem nawet zapomina o tym, że powinien coś zjeść. Jakie są objawy choroby Alzheimera? Jak wygląda leczenie? Czy karnozyna może jakoś wspomóc walkę z tą chorobą?

Choroba Alzheimera – ogólna charakterystyka

Choroba Alzheimera dotyczy mniej więcej 10% osób powyżej 65 roku życia i niemal połowy powyżej 80 roku życia. W przebiegu choroby w mózgu pacjenta powstają toksyczne dla komórek nerwowych blaszki beta-amyloidu, jak również rozwija się przewlekły stan zapalny. Zauważa się postępujące uszkodzenie komórek nerwowych, a także ich połączeń (synaps), które doprowadzają do wystąpienia licznych objawów chorobowych.

Dotychczas nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny choroby Alzheimera. Jednak wymienia się czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:

 • Urazy głowy;
 • Wiek powyżej 65 lat;
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzyca;
 • Podwyższony poziom cholesterolu LDL;
 • Niski stopień edukacji;
 • Zakażenie wirusem opryszczki;
 • Predyspozycje genetyczne.

Jakie są symptomy choroby Alzheimera?

Typowym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, a więc zdolności do nabywania nowych bądź odtwarzania uprzednio nabytych informacji. Wraz z rozwojem choroby pojawiają się:

 • Apraksja – niezdolność do wykonywania wyuczonych ruchów, np. pisania, posługiwania się sztućcami, czytania;
 • Afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów oraz nazywaniu przedmiotów;
 • Zaburzenia czynności wykonawczych – gotowania, jedzenia, ubierania się;
 • Agnozja – zaburzenia widzenia i słyszenia.

W późniejszym etapie choroby otępienie jest tak nasilone, że chory nieraz nie wie, kim jest, ma problemy z wypowiedzeniem pojedynczych słów. Niektórzy chorzy są nadmiernie pobudzeni, agresywni czy dla odmiany wyczerpani i apatyczni. W chorobie Alzheimera zauważa się spadek masy ciała, który może być powodem nawracających infekcji. U osób w zaawansowanym stadium choroby obserwuje się tworzenie ran odleżynowych i wyniszczenie organizmu. Problemy z pamięcią związane z wiekiem mogą wystąpić u każdego. Nie należy ich bagatelizować oraz w razie zaobserwowania niepokojących symptomów, udać się do lekarza specjalisty w celu wykonania pogłębionej diagnostyki.

Leczenie choroby Alzheimera

Po postawieniu diagnozy następuje początek leczenia. Podstawowe leki, stosowane w formie plastrów naklejanych na skórę lub tabletek, hamują enzym rozkładający jeden z neuroprzekaźników w mózgu, a dokładniej acetylocholinę. Umożliwia ona zatrzymanie choroby do 3 lat. Inne leki chronią komórki nerwowe przed toksycznymi substancjami, które występują w nadmiarze w trakcie choroby. Spowalnia to postęp objawów. Objawowo leczy się jedynie zaburzenia zachowania. Szczególnie w pierwszej fazie choroby, tuż po diagnozie, skutecznym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie specjalistycznych preparatów dostarczających niezbędnych elementów do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Karnozyna w leczeniu choroby Alzheimera

Pewne dane wskazują na obniżony poziom karnozyny we krwi u osób zmagających się z chorobą Alzheimera. Karnozyna badana jest pod kątem przeciwdziałania kumulowaniu się aldehydów oaz płytek beta-amyloidowych, które są powszechnie uznawane za główne przyczyny choroby Alzheimera.

Uważa się, iż karnozyna utrudnia powstawanie struktur włóknistych oraz beta-amyloidu na skutek zmiany sieci wiązań wodorowych zaangażowanych w fibrylogenezę.

Jedna z kontrowersyjnych teorii przypuszcza, że nierównowaga naturalnie występujących metali, takich jak żelazo, cynk i miedź, pełni rolę w zaostrzeniu patologii Alzheimera. Przypuszczają, iż karnozyna jest w stanie chelatować te metale, jednak

 brakuje danych na poparcie tych tez.