Stwardnienie rozsiane - podstępna choroba układu nerwowego
Stwardnienie rozsiane - podstępna choroba układu nerwowego

Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, która polega na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych. Zapewne większość z nas słyszała tę nazwę lub nawet zna osobę, która zmaga się z tą dolegliwością. Niewielu jednak wie, skąd ta choroba się bierze i jakie są jej pierwsze objawy. Są to cenne informacje, które pozwalają w porę zdiagnozować schorzenie i rozpocząć konieczne leczenie.

Stwardnienie rozsiane - przyczyny

Niestety, przyczyny występowania stwardnienia rozsianego nie są jeszcze w Polsce do końca znane. Można jednak stwierdzić, że duży wpływ na jego powstawanie mają ogniska demielinizacyjne, które znajdują się w okolicach mózgu i rdzenia kręgowego. Stwardnienie rozsiane negatywnie wpływa na mielinę, której głównym zadaniem jest budowa osłonek włókien nerwowych. Choroba powoduje ich niszczenie, przez co włókna nie mogą przewodzić sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy przypuszczają, że przyczyny występowania stwardnienia rozsianego opierają się na współudziale czynników: środowiskowego, genetycznego i autoimmunologicznego.

Stwardnienie rozsiane - objawy

Stwardnieniu rozsianemu towarzyszą objawy, które pojawiają się już na kilka lat przed diagnozą. Jednym z nich jest zmęczenie, na które nie ma wpływu wysiłek fizyczny. Ponadto, w pierwszym okresie choroby może pojawić się:
• niedowład kończyn górnych i dolnych,
• zaburzenia widzenia,
• zaburzenia czucia,
• zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej.

Należy jednak pamiętać, że objawy nie są jednolite i nie u każdego chorego pojawiają się w takim samym czasie i takim samym natężeniu. Najczęściej możemy je zaobserwować jako grupę symptomów chorobowych, które różnią się w zależności od osoby. Z biegiem czasu grupa ta poszerza się i dołączają do niej kolejne objawy. W kolejnych fazach mogą to być:
• zaburzenia pracy zwieraczy,
• niestabilność emocjonalna,
• zawroty głowy i wywołane przez nie upadki. Jak łatwo zauważyć, objawy te mogą być charakterystyczne dla wielu innych dolegliwości, dlatego często są ignorowane lub źle diagnozowane. Warto zatem wykonywać regularne badania, które pozwolą w porę wykryć dolegliwość.