Badania prowadzone wśród kierowców wskazują, iż nawet 80% z nich jeździ z nieprawidłowo ustawionymi zagłówkami w samochodzie.

Podstawowe zasady zachowań mają istotny wpływ na to, jak działa nasz kręgosłup i jak bardzo jest on obciążany. Zmiany związane ze specyficznym obciążaniem kręgosłupa oraz zmianami pourazowymi, osteoporotycznymi lub w przebiegu starzenia się mają istotny wpływ na to stan kręgosłupa.