Naczyniak jamisty zaliczany jest do grupy łagodnych nowotworów, wywodzących się z naczyń krwionośnych lub chłonnych. Może powstać w różnych miejscach na ciele człowieka - na skórze, w oczach, na języku ale także w mózgu.

Porażenie nerwu twarzowego uważane jest za jedno z częściej występujących porażeń nerwów czaszkowych. Dotyka ono osoby w różnym przedziale wiekowym i może być następstwem rozmaitych czynników oraz chorób
Temat konopi jest tematem wyjątkowo kontrowersyjnym oraz dyskusyjnym, w którym ścierają się poglądy zwolenników tejże rośliny oraz jej przeciwników. Największe spory dotyczą oczywiście jednej z jej odmian - marihuany.
Jedną ze współczesnych, wyraźnie dostrzegalnych tendencji w społeczeństwie jest znaczący wzrost długości życia jego członków. Widoczne jest gołym okiem, iż liczba starszych ludzi rośnie lawinowo.
Nerwoból (neuralgia) oznacza pojawienie się nagłego bólu wynikającego najczęściej z podrażnienia nerwu. Jest to schorzenie występujące dość często w populacji. Zazwyczaj w przypadku pojawienia się odczucia bólowego, informację o tym zdarzeniu nerwy przekazują do mózgu, w sytuacji nerwobólu sam nerw nadaje sygnał o takim zdarzeniu.